TEZAUR

Circulaţia monetară la Dunărea de Jos este bine ilustrată de tezaure şi descoperiri izolate din toate timpurile fiind expuse piese din antichitate până în perioada modernă. Unul dintre cele mai vechi tezaure, descoperit la Rasa în anul 1942, conţine imitaţii din argint după tetradrahmele regelui Filip II al Macedoniei   (359-336 a. Chr.) şi tetradrahme din argint emise în cuprinsul imperiului creat de Alexandru cel Mare (336-323 a. Chr.). Imitaţiile după tetradrahmele regelui Filip II reprezintă un tip monetar deosebit, atribuit geţilor de la Dunărea de Jos care la începutul secolului III a. Chr., aşa cum menţionează izvoarele scrise, s-au constituit într-o puternică formaţiune statală condusă de Dromichaites. Relaţiile dintre lumea elenistică şi geţii din stânga Dunării sunt ilustrate de mai multe descoperiri dintre care se remarcă tezaurul de la Boşneagu format din tetradrahme de argint emise de Thasos şi Maronea la sfârşitul secolului II a. Chr. şi primele decenii ale secolului I a. Chr.

Un document excepţional pentru istoria zonei este marele tezaur descoperit la Jegălia, alcătuit din denari emişi în secolele II-I a. Chr. de Roma, care reflectă schimbările politice survenite în această perioadă. Frontiera bizantină stabilită pe Dunăre este reprezentată de mai multe descoperiri de monede din aur dintre care se remarcă un tremissis de la Iustinian I (527-565) găsit la Pârjoaia, comuna Izvoarele, jud. Constanţa şi un nomisma histamenon de la Nichifor III (1078-1078) care provine din fortăreaţa aflată pe insula Păcuiul lui Soare.

Circulaţia monetară în epoca medievală este ilustrată de mai multe tezaure dintre care cel mai timpuriu, alcătuit din monede bulgăreşti de argint din secolul XIV, a fost descoperit la Dichiseni.

Tabloul circulaţiei monetare este completat de monedele de aur emise în Ţările de Jos, Ungaria, Imperiul Romano-German, Statele italiene şi Transilvania aflate în compoziţia tezaurelor descoperite la Bora şi Rasa. Moneda otomană din secolul XVIII este prezentă prin mai multe descoperiri de monede de argint din categoria talerilor dintre care se remarcă tezaurul de la Arţari alcătuit din monede de la Ahmed III (1703-1730), Mahmud I (1730-1754) şi Mustafa III (1757-1774).

Sari la conținut