Cercetare arheologică  

PROGRAME DE CERCETARE

1. Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării

Programul este realizat prin intermediul cercetărilor complexe, pluridisciplinare de pe şantierele Hârşova , jud. Constanţa, Borduşsani, jud. Ialomiţa şi Măriuţa, jud. Călăraşi.

Programul îşi propune să contribuie la mai buna cunoaştere şi deci definire a diferitelor categorii ale spaţiului social, în cazul nostru cel al comunităţilor gumelniţene.

Utilizând experienţa dobândită până în prezent pe şantierul de la Hârşova, respectiv conceptele şi tehnicile de săpătură utilizate aici şi la Borduşani, extinzându-le pe şantierul de la Măriuţa, trebuie creată o suficientă bază de date, care să permită interpretarea informaţiilor arheologice la un cât mai înalt nivel al analizei.

O altă dimensiune a programului constă în afirmarea necesităţii realizării în paralel a unei expoziţii cu caracter naţional care să prezinte publicului larg datele nou obţinute şi direcţia de studiu.

De aceea fiecare axă a programului este compusă din două axe definitorii: prima, a cercetării directe şi cea de-a doua care îşi propune materializarea primeia într-un capitol al tematicii de idei a expoziţiei ce în final va fi realizată de colectivul ce participă la acest program.

2. Dinamica locuirilor neo-eneolitice pe valea Mostiștei (Sectorul Mânăstirea-Tămădău)

Programul de cercetare Dinamica locuirilor neo-eneolitice pe valea Mostiştei face parte din programul de cercetare ÎNCEPUTURILE CIVILIZAŢIEI EUROPENE NEO-ENEOLITICUL LA DUNĂREA DE JOS, iniţiat de MNIR Bucureşti.

Programul Dinamica locuirilor neo-eneolitice pe valea Mostiştei se axează la acest moment pe cercetarea aşezării eneolitice de la Sultana-Malu Roşu. Obiectivul principal al proiectului este lărgirea cunoştinţelor despre aşezările şi mediul natural din epoca neo-eneolitică (6500-3500 BC) din sudul României. O atenţie specială va fi acordată dinamicii locuirii neo-eneolitice şi a legăturii acesteia cu mediul natural, precum şi schimbărilor intervenite în această dinamică pe termen lung. În paralel cu acest obiectiv prioritar se va urmări îmbogăţirea cunoştinţelor despre celelalte epoci istorice prin înregistrarea tuturor siturilor arheologice descoperite în cadrul programului.

Programul, pe termen lung, cuprinde mai multe etape. Prima etapă, cu o durată de trei ani, va debuta în anul 2006 şi va fi una de evaluare a funcţionalităţii programului. În această etapă se vor continua cercetările aflate în curs de derulare şi se vor stabili obiectivele pentru următoarele etape ale programului.

Cercetare etnografică 

Echipa de specialişti, a Muzeului Dunării de Jos, se va deplasa în următoarele localităţi pentru cercetare şi studiu etnografic: Valea Argovei, Belciugatele, Mânăstirea, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul.

Obiective urmărite:

– salvarea şi conservarea patrimoniului material şi spiritual.

– descoperirea şi reconstituirea tehnicilor de construcţie.

– culegerea de informaţii privind viaţa rurală.

-redescoperirea şi salvarea meşteşugurilor, obiceiurilor, tradiţiilor din zona Dunării de Jos.

-istoria locală

-îmbogăţirea patrimoniului etnografic prin donaţii şi achiziţii.

-valorificarea obiectelor etnografice în cadrul muzeului prin expoziţii.

Echipa de specialişti a secţiei de etnografie este formată din:

Muzeograf  Paul Alina

Conservator Adriana Popa