CULTURA SI CIVILIZATIE LA DUNAREA DE JOS – VOLUMUL I

Călăraşi 1985 

Sumar:

Cuvânt Înainte

Istorie – Arheologie:

1.Marian Neagu—Primele populaţii de pe teritoriul judeţului Călăraşi

2.Eugen Comşa—Pescuitul în epoca neolitică în sudul României

3.Done Şerbănescu—Vestigii neolitice descoperite la Ulmeni (jud. Călăraşi)

4.Niculae Conovici—Contribuţie privind cronologia şi circulaţia drahmelor de la Dyrrachium şi Apollonia la Dunărea de Jos

5.Ion T. Dragomir—Civilizaţia traco-geto-dacică şi daco-romană de la gurile Dunării

6.George Trohani—O probabilă ancoră descoperită în aşezarea geto-dacică de la Cătălui-Căscioarele, jud. Călăraşi

7.Radu Florescu—Graniţele Daciei la Ptolemeu

8.Mircea Şt. Udrescu—Consideraţii arheologice privind creşterea animalelor şi vânătoarea la geto-dacii din Câmpia Română

9.Crişan Muşeţeanu, Dan Elefterescu—Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum

10.Dan Elefterescu—Un cuptor de epocă romană pentru ceramica de la Durostorum

11.Petre Diaconu—Câteva fibule din epoca romană târzie de la Păcuiul lui Soare şi Dervent (jud. Constanţa)

12.Maria Comşa—Ceramica din pastă caolinoasaă din Câmpia Română şi unele probleme privind legăturile teritoriului de la nord de Dunăre cu Dobrogea în sec. IX-X

13.Marin Cârciumaru—Seminţele carbonizate din colecţiile muzeului judeţean Călăraşi

14.Petre Diaconu—Puncte de vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare

15.Florin Şerbănescu—O camee din colecţia Gh. Georgescu-Corabia (jud. Olt)

16.Cristian Moisescu—Ansamblul monumental Codreni de pe Valea Mostiştei

17.Maria Dogaru—Izvoare heraldice româneşti de tip naval

18.Aristide Ştefănescu—Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei satelor din centrul Bărăganului în epoca feudală

19.Panait I. Panait—Date noi privind dezvoltarea oraşului Călăraşi în prima jumătate a sec. al XIX-lea

20.Emil Păunescu—Operaţiuni militare în zona Olteniţei în timpul războiului din 1877-1878

21.Răsvan Filip—Elemente ale unui conflict agrar la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea la Roseţi jud. Călăraşi

22.Ion Dorobanţu—Implicaţiile reformelor agrare asupra aşezărilor rurale din Bărăgan la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea

23.Lascu Stoica—Aspecte privind dezvoltarea social-economică a zonei Bărăganului călărăşean pe baza unor documente de arhivă (perioada interbelică)

24.Vasile Zaim—Contribuţii la cunoaşterea evenimentelor social-politice din anii 1940-1944 în judeţul Călăraşi

25.Constantin Tudor—Aspecte ale înfăptuirii Reformei agrare din 1945 în judeţul Ialomiţa

26.Aurel David—Momente semnificative din istoria presei călărăşene

Istoria Culturii:

27.Elena Secoşan—Încadrarea portului popular de Călăraşi în tipologia spaţiului dunărean

28.Tancred Bănăţeanu—Problematica unei monografii etnografice a zonei fostei bălţi Greaca

29.Liviu Mihăilescu—Arta populară din aspectul brăilean al zonei etno-culturale de continuitate românească ,,Dunărea de Jos,,

30.Ilie Calujnic—Pescuitul, străveche ocupaţie a locuitorilor din nordul Dobrogei

31.Maria Ordeanu—Manifestări ale artei de la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea în Bărăgan. Picturile pe lemn de la Pietroiu

32.Niţă Anghelescu—Manifestări plastice la Călăraşi

33.Andrei Paleolog—Sculptorul George Teodorescu – repere pentru o comemorare

34.Marin Giurcă—Personalităţi călărăşene: Dr. Pompei Samarian

35.Rodica Rădulescu—Un exemplar necunoscut al ,,Genealogiei Cantacuzinilor,, descoperit la Călăraşi


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS – VOLUMUL II

Călăraşi 1986

Arheologie:

1.George Trohani – Noi cercetări arheologice de suprafaţă pe Valea Mostiştei

2.Puiu Haşotti—Influenţe tardenoisiene la uneltele din silex ale culturii Hamangia

3.Dr. Eugen Comşa—Date despre harpoanele din epoca neolitică

4.Dr. Eugen Comşa—Consideraţii cu privire la piptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României

5.Dr. Eugen Comşa—Şanţurile de apărare ale aşezărilor neolitice de la Radovanu

6.Prof. dr. doc. Vladimir Dumitrescu—A doua coloană de lut ars din sanctuarul fazei Boian-Spanţov de la Căscioarele(jud. Călăraşi)

7.Prof. dr. doc. Vladimir Dumitrescu—Stratigrafia aşezării tell de pe ostrovul de la Căscioarele

8.Dr. Silvia Marinescu-Bîlcu—O statuetă cicladică de ,,gânditor,, şi eventualele sale legături cu piese similare din România

9.Marian Neagu—Aspecte ale plasticii neoeneolitice din os din sud-estul Munteniei

10.Marian Neagu, Dan Basarab Nanu—Consideraţii preliminare asupra aşezării eponime de la Grădiştea Coslogeni

11.Niculae Conovici—Repere cronologice pentru datarea unor aşezări geto-dacice

12.Dr. Maria Comşa—Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuţii privind olăritul la geto-daci

13.Liviu Petculescu—Contribuţii la coifurile ornamentale şi garniturile de armură romane din Dacia

14.Alexandru Avram—Un fragment de mortarium ştampilat descoperit la Histria

15.Dr. Radu Ocheşanu—Încercare de clasificare a produselor tomitane cu etalon MNA

16.Dr. Alexandru Suceveanu—Quelques aspects de la romanisation dans la Dobroudja romaine

17.Dr. Mihail Zahariade—Ripa Legionis XI Claudiae la sfârşitul sec. III şi în sec. IV

18.Valeriu Sârbu—Despre unele probleme de arheologie şi istorie ale Câmpiei Brăilei în sec. I-III e.n

19.Dr. Mircea Şt. Udrescu, Mihaela Evdochia Rebreanu—Consideraţii zooarheologice în legătură cu mentalitatea unor comunităţi umane den sec. III e.n.

20.Dr. Petre Diaconu—,,Satul Carpilor,, sau ,,un sat al Carpilor,,

21.Crişan Muşeţeanu—Necropola din sec. IV e.n. de la Copuzu

22.Dr. Petre Diaconu—Consideraţii generale asupra aşezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos(sec. X-XI)

23.Dr. Maria Comşa—Tipare pentru turnat bumbi şi piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu

Istorie:

24.Dr. Panait I. Panait—Consideraţiuni privind geneza oraşelor dunărene

25.Constantin Tudor, Petre Vlădilă—Aspecte ale evoluţiei aşezării de la cotul Borcei (Călăraşi) în perioada 1541-1821

26.Răzvan Filip—Elemente sociale în Ţara Românească desprinse din ,,Însemnare a călătoriii mele,, a logofătului Dinicu Golescu

27.Constantin Tudor—Mişcări şi frământări ţărăneşti în judeţul Ialomiţa în anii 1878-1887

28.S. Gh. Iordache—Instaurarea regimului de port-franc la Galaţi

29.Stoica Lascu—Manifestări ale solidarităţii populaţiei din Călăraşi cu înfăptuirea idealului unităţii naţionale

30.Dr. Nicolae Petrescu—Acţiuni revoluţionare la Dunărea de Jos la sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919

31.Constantin Tudor—Contribuţii privind studierea structurii proprietăţii agrare şi a regimului de muncă în agricultura judeţului Ialomiţa în perioada interbelică

32.Petre Vlădilă—Aspecte documentare privind evoluţia cultivării pământului în judeţul Ialomiţa în perioada interbelică

33.Constantin Tudor—Publicaţii ale cadrelor didactice în perioada interbelică: ,,Şcoala Ialomiţei,,

34.Nicolae Scăunaş—,,Avântul,,-revista liceului Ştirbei Vodă Călăraşi. Încercare monografică


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS  – VOLUMUL III/IV

Călăraşi 1987

Arheologie:

1.Eugen Comşa—Cercetări arheologice de suprafaţă pe cursul inferior al Dâmboviţei

2.Marian Neagu—Aşezarea Bolintineanu din punctul Lunca-La Grădini, comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi

3.Eugen Comşa—Despre vârfurile de săgeată din silex din arealul culturii Gumelniţa

4.Mihai Şimon, Done Şerbănescu—Consideraţii privind reprezentarea simbolică a piciorului uman din arealul culturii Gumelniţa

5.Done Şerbănescu—Depozitul de mărgele descoperit în tellul de la Vlădiceasca

6.Silvia Marinescu-Bîlcu—Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie

7.Valeriu Leahu—Cu privire la ritul funerar folosit de purtătorii culturii Tei

8.George Trohani—Săpături arheologice pe Ghergălăul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi

9.Dardu Nicolaescu Plopşor, Mircea Şt. Udrescu—Leziuni traumatice la animale domestice şi unele practici empirice de vindecare în perioada geto-dacă

10.Valeriu Sârbu—Cultul apelor, al izvoarelor şi fântânilor reflectat în unele descoperiri arheologice

11.Alexandru Barnea—Limessul danubian al provinciei Moesia Inferior

12.Octavian Bounegru—Flota romană la Dunărea de Jos în cursul războaielor dacice

13.Cristian Matei—Cercetări arheologice în zona instalaţiei portuare antice de la Capidava

14.Dan Elefterescu—O ţintă cu decor antropomorf descoperită la Durostorum

15.Mircea Munteanu, Mircea Şt. Udrescu—Un complex de secol IV e.n. de la Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu. Date arheologice şi zooarheologice

16.Petre Diaconu—Două pandantive foliforme din bronz de la Păcuiul lui Soare

17.Petre Diaconu—Despre unele meşteşuguri de la Păcuiul lui Soare sec. X-XI

18.Silvia Baraschi—Câteva accente la istoria aşezării de la Păcuiul lui Soare

19.Virgil Niţulescu, Elena Renţea—Noi date privitoare la instalaţiile de încălzit ale locuinţelor de la Oraşul de Floci

20.Marin Cârciumaru, Roxana Iorga—Metode de datare absolută a vârstei în arheologie

Numismatica:

21.Done Şerbănescu—Monede descoperite în dava geto-dacică de la Radovanu

22.Radu Ocheşanu, Antoaneta Vertan—Monede de aur şi argint descoperite în Dobrogea, sec. IV-V

23.Radu Ocheşanu—Două monede inedite de la Leon I

24.Radu Ocheşanu, Traian Cliante—Măsură ponderală romano-bizantină descoperită la Rasova

25.Tudor Papasima—Monede medievale româneşti din colecţiile Muzeului Judeţean Călăraşi

26.Marian Neagu, Petre Vlădilă—Aspecte ale circulaţiei monetare la Dunărea de Jos, în sec. XVI-XVII în lumina tezaurului de la Piua Pietrii

Istorie:

27.Alexandru Avram—Legământul de la Helis (Diodor, 21, 12, 2-6)

28.Panait I. Panait—Şantiere constructoare de nave din Ţara Românească a Evului Mediu

29.Petre Vlădilă—Aspectele desfăşurării revoluţiei de la 1848 în localităţile judeţului Călăraşi

30.Constantin Tudor— File din istoria mişcării revoluţionare şi democratice călărăşene

31.Constantin Tudor—Mişcări şi frământări ţărăneşti în fostul judeţ Ialomiţa după răscoala de la 1888 până la 1900

32.Nicolae Petrescu—Constituirea unor organizaţii ţărăneşti la Dunărea de Jos în anul 1919

33.Răzvan Filip—Aspecte ale vieţii rurale din zona Dunării de Jos înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial

34.Constantin Tudor—Aspecte privind începuturile cooperativizării agriculturii judeţului Călăraşi

Istoria Culturii:

35.Nicolae Scăunaş—Costumul călărăşean în poezia populară locală

36.Răzvan Ciucă—Consideraţii privind tehnicile şi sistemele de construcţie ale arhitecturii tradiţionale din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa

37.Răzvan Ciucă—Privire socio-etnografică asupra gospodăriei şi casei rurale din sud-estul Câmpiei Munteniei (tipologii)

38.Ioana Armăşescu, Gheorghe Lazăr—Aspecte ale practicării agriculturii tradiţionale în câteva sate din Câmpia Bărăganului

39.Daniela Ligor, Mărioara Docheru—Evoluţia portului popular femeiesc în zona Vlaşca

Recenzii:

40.Manfred Opperman—Thraker zwischen Karpatenbogen und Agais (Nicolae Conovici)

41.Eugen Lozovan—La ,,lepre,, en Dacie (Petre Diaconu)

42.H. Todorova, V. Vasilev, Z. Ianuşevici, M. Covalceva, P. Valev—Ovciarovo (Mircea Istrate)

43.I. V. Domanski—Drevniaia hudojestvenaia bronza kavkaza v sabranii gosudarstvennovo Ermitaja (Mircea Istrate)


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS – VOLUMUL V/VI/VII

Călăraşi 1988-1989

Arheologie:

1. M. Neagu, N. Basarab—Consideraţii asupra tracilor timpurii de la Dunărea de Jos în lumina săpăturilor arheologice de la Grădiştea Coslogeni, p. 13

2. Eugen Comşa—Un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian, p. 27

3. Eugen Comşa—Ritual funerar neobişnuit în cadrul necropolei gumelniţene de la Vărăşti (jud. Călăraşi), p. 31

4. Dan Basarab Nanu—Consideraţii preliminare asupra aşezării Glina III de la Căscioarele, p. 37

5.Mihaela Perianu, Mircea Şt. Udrescu—Studiul antropologic şi arheologic al materialului osteologic din mormântul de la Căscioarele, judeţul Călăraşi, epoca bronzului, cultura Glina III, p. 55

6.Valeriu Sârbu—A. Despre semnificaţia unor gropi din aşezări şi complexe ale culturii geto-dacice. B. Noi observaţii şi ipoteze privind riturile, ritualurile şi practicile funerare ale geto-dacilor în sec. II î.e.n.-I e.n, p. 65

7.Mircea Şt. Udrescu—Materialul osteologic din aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca (Valea Argovei), date zooarheologice, p. 83

8.Crişan Muşeţeanu, Dan Elefterescu—Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum, p. 89

9.Cristian Matei—Cercetări arheologice în zona instalaţiei portuare antice de la Capidava, p. 121

10.Maria Comşa—Tipuri de locuinţe din sec. IX-X de la Radovanu ,,Valea lui Petcu”-2, p. 143

11.Petre Diaconu, Dan Căpăţână—Date noi despre un turn al cetăţii Păcuiul lui Soare, p. 153

Numismatică-Sigilografie:

12.Done Şerbănescu—Tezaurul monetar de la Chiselet, p. 157

13.Radu Ocheşanu, Antoaneta Vertan—Monede de aur şi argint din sec. IV-V e.n. descoperite la Dunărea de Jos, p. 167

14.Petre Diaconu—Un alt sigiliu al lui Constantin VII şi Zoe, p. 175

15.Octavian Iliescu—Ducaţii de cruciadă ai lui Mircea cel Bătrân, p. 179

Istorie:

16.Alexandru Avram—Întinderea teritoriului Histriei în epoca romană în lumina hotărniciei Consularului Marius Laberius Maximus. Încercare de reconstituire, p. 189

17.Petre Diaconu—Când a fost Theodorokanos ,,duce de Adrianopol,”, p. 199

18.Andrei Pănoiu—Evoluţia aşezărilor rurale –alinierea satelor în perioada regulamentară, p. 203

19.Constantin Tudor—Aspecte ale desfăşurării răscoalei de la 1888 în localităţile judeţului Călăraşi, p. 217

20.Stoica Lascu—Mărturii de epocă privind agricultura şi situaţia ţăranului ialomiţean la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului nostru, p. 223

21.Stoica Lascu—Activitatea organizaţiilor din Călăraşi ale partidelor politice (până la primul război mondial), p. 235

22.Nicolae Scăunaş—,,Brazda,,-organ de presă al Universităţii Populare Călărăşene, .p. 259


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS – VOLUMUL VIII

Călăraşi 1990

(lucrare cu caracter monografic)

Complexul neolitic de la Radovanu—Eugen Comşa.


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS – VOLUMUL IX

Călăraşi 1991

(lucrare cu caracter monografic)

Adrian C. Florescu—Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România (Aşezări şi necropole)


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS – VOLUMUL X

Călăraşi 1993

 1. Petrescu-Dâmboviţa—Reflexions concernant le complexe Noua-Sabatinovka-Coslogeni en contexte europeen………..p.9

YA.P.Gershkovich—On the eastern boundary of the Noua-Sabatinovka-Coslogeni cultural complex…………p.15

A.Laszlo—Dates radiocarbonne et chronologie de la civilisation Noua-Sabatinovka-Coslogeni…………….p.24

V.Klochko—Weapons of the tribes of the Sabatinovka culture……….p.43

C.Smirnova—Die Siedlung Mahala II a und II b ein Denkmal der Noya I – und II kultur………..p.57

Wl. Kluschintev—Sabbatische Siedlung Jushni Bug………….p.75

V.Cavruc—With reference to the formation of the Noua culture…………..p.83

I.Andriţoiu, V.Vasiliev—Quelques considerations concernnant la culture Noua en Transylvanie…………p.101

O.G.Levitsckii, E.N.Sava—Nouvelles recherches des etabissements de la culture Noua dans la zone comprise entre le Proutet le Nistre…………p.125

D.Şerbănescu—Sceptres of the bronze age discovered within the Mostiştea valley…………….p.157

M.Neagu—The eastern component of the Coslogeni culture…………p.165

 1. Păunescu, E.Renţa—Contributions a la connaissance des habitants de la culture Coslogeni dans la Vallee de la Ialomiţa……….p.193

CR.Schuster—Finige bemerkungen zu den Vebindungen der Tei-Mit der Coslogeni kultur…………p.199

Varia:

V.Sârbu, P.Damian, E.Ciocea—Deux tombes de inhumation du fer decouvertes a Căscioarele, dept. de Călăraşi…………p.207

R.Radev—Certain observations upon the necropolises dated back from the 5th to the 1st century b. c. In north-eastern Bulgaria…………p.217

G.Atanasov—Cadenas en bronze de Drastar (Silistra)…………p.223


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS XI

Călăraşi 1993

Vladimir Dumitrescu—Oameni şi Cioburi, Contribuţii la istoria contemporană a arheologiei româneşti.


CULTURE ET CIVILISATION AU BAS DANUBE XII

Călăraşi 1994

PETRE DIACONU—RECENZII ŞI DISCUŢII ARHEOLOGICE I

SUMAR

Prefaţă

Abrevieri

Realităţi arheologice şi consideraţii istorice

Despre datarea circumvalaţiei şi a bisericii treflate de la Niculiţel

Două aşezări româneşti de la răscrucea dintre sec. XII şi sec.XIII la Bucov (judeţul Prahova)

Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă

Despre Sacidava şi stratigrafia ei

Despre unele probleme arheologice ale cetăţii de la Adamclisi

Artă creştină sau mărturii creştine

Despre istoria Dobrogei în Evul Mediu Timpuriu

Despre problemele arheologice ale cetăţii Iatrus

Problemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler

Casă domnească sau grajd domnesc

Din nou despre căldările de lut

Despre o carte de artă preistorică, cu multe probleme

Iarăşi despre arta rupestră în România


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS XIII/XIV   Minimize

Călăraşi 1995

Arheologie:

1.Eugen Comşa—O unealtă paleolitică descoperită la Vărăşti (jud. Călăraşi)……p-7

2.Cornel Hălcescu—Tezaurul de la Sultana……….p.11

3.Eugen Comşa—Raporturile dintre comunităţile culturii Gumelniţa şi cele ale aspectului cultural ,,Aldeni II,, ,reprezentate prin figurinele antropomorfe………..p.19

4.Mihai Simion—Importurile Stoican-Aldeni din aşezarea gumelniţeană de la Măriuţa (jud. Călăraşi)……….p.29

5.Radian-Romus Andreescu—,,Căscioarele-Ostrovel,,-Plastica de os din nivelul Gumelniţa B.I. ……………p.41

6.Eugen Comşa—Un obiect de os din aşezarea gumelniţeană de la Vărăşti………..p.49

7.C. Schuster—Cercetări arheologice în aşezarea culturii Glina de la Varlaam, jud. Giurgiu…………p.53

8.Alexandra Comşa—Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia…………p.65

9.Valeriu Cavruc, Marian Neagu—Date noi privind stratigrafia Grădiştei Coslogeni……….p.71

10.E. Spiridonova—Les resultates preliminaires de l examen polinilogiques du site Coslogeni…………p.81

11.E. Lebedeva—Les resultates preliminaires des etudes paleoetnobotaniques du site Coslogeni…………p.95

12.Mircea Udrescu—Observaţii preliminare privind creşterea animalelor şi vânătoarea în aşezarea de la Coslogeni (jud. Călăraşi), date zooarheologice………….p.103

13.Dragi Mitrevski—Northen elements regarding the Iron Age culture in Macedonia………….p.109

14.Valeriu Sârbu, Vasile Oprea—Aşezarea getică din zona Pietroiu………….p.123

15.Valeriu Sârbu, Vasile Oprea, Dumitrel Pandrea—Cercetări arheologice din aşezarea getică de la Unirea-,,Rău,, Jud. Călăraşi………..p.147

16.Mircea Udrescu, Elena Dobre—Gropile rituale cu animale de la Căscioarele (jud. Călăraşi), date zooarheologice…………..p.167

17.Radu Florescu, Cristian Matei—Statele protoelenistice din nordul şi vestul Pontului Euxin…………p.173

18.Cristian Matei—Notes on the activity in the port of ancient Tomis……….p.183

19.Nicolae St. Noica, Cristian Matei, I. Dima, Marcela Munteanu—Cercetări fizico-chimice privind mortarul de rostuială folosit la instalaţia portuară antică de la Capidava………..p.193

20.Maria Comşa—Drumul herulilor din anul 512 prin ,,Ţara tuturor sclavinilor,,……….p.197

21.Gh. Atanassov—Encolpion du Bas Moyen Age avec Saint Georges Militaire et Saint Theodor Stratilat D Appiaria………..p.207

22.Oana Damian—Noi descoperiri monetare bizantine în Dobrogea………….p.217

23.Valery Yotov—Sur les sabres du Bas Danube………….p.227

24.George Trohani, Paul Damian, Valeriu Sârbu—Nouvelles recherches archeologiques a Cătălui – Căscioarele, dep. de Călăraşi………….p.233

Istorie şi Cultură:

25.Pirin Boiagiev—Din relaţiile economice şi demografice dintre Călăraşi şi Silistra………….p.259

26.Stoica Lascu—Evenimentele din Balcani (1908-1913) în reflectarea presei din Călăraşi…………..p.265

27.Nicolae Ţiripan—Contribuţii călărăşene la Marea Unire………..p.289

28.Doina Hagea—Contribuţii călărăşene la reforma agrară din 1921………….p.305

29.Petre Diaconu—Apa preotului Enciu…………p.319

30.Petre Diaconu—Caii Sfântului Theodor………….p.325

31.Ilie-Ştefan Rădulescu—Călăraşii în memoria şi viziunea scriitorilor români………….p.329

32.Ileana Zbârnea—La citta di Călăraşi-premesi dello sviluppo urbanistico nel XIX secolo…………..p.337

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS XV             Minimize

Călăraşi 1997

Paleolitic:

I.1.Lucian Badea—Cadrul geomorfologic al aşezării paleolitice de la Giurgiu-Malu Roşu………..p.9

I.2.Alexandru Păunescu, Emilian Alexandrescu—Rezultatele preliminare ale cercetărilor privind aşezarea aurignaciană de la Giurgiu-Malu Roşu (campaniile 1992-1996)……….p.16

I.3.Alexandru Păunescu, Emilian Alexandrescu—Prima aşezare aurignaciană din sud-estul Câmpiei Române……….p.60

I.4.Alexandra Cristina Păunescu—Microvertebratele de la Tariverde, aşezarea epigravetiană din Dobrogea centrală………..p.71

Neo-eneolitic:

II.1.Done Şerbănescu—Contribuţii la răspândirea civilizaţiei Dudeşti………..p.81

II.2.Marian Neagu—Statuetele antropomorfe ale culturilor Bolintineanu şi Boian din Câmpia Munteniei………..p.97

II.3.Done Şerbănescu—Un nou tip de figurina neolitică………..p.133

II.4.Nicolae Ursulescu—Interferenţe şi sinteze în sud-estul României la cumpăna dintre neolitic şi eneolitic………..p.138

II.5.Eugen Comşa—Tipurile de aşezări din epoca neolitică din Muntenia……….p.144

II.6.Silvia Marinescu-Bîlcu—Consideraţii pe marginea organizării interne a unora dintre aşezările culturilor din complexul Precucuteni-Cucuteni………..p.165

II.7.Stănică Pandrea, Maria Mirea, Valeriu Sârbu—Etablissements Gumelniţa dans la vallee de Călmăţui…………p.202

II.8.Radian-Romus Andreescu—Căscioarele Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa A2………….p.219

II.9.Done Şerbănescu—Modele de locuinţe şi sanctuare eneolitice………….p.232

II.10.Sabin Adrian Luca—Relaţiile culturale de la sfârşitul neoliticului dezvoltat dintre Transilvania şi ţinuturile înconjurătoare-reflectarea acestora prin materialele arheologice descoperite în aşezarea de la Turdaş-Luncă, jud. Hunedoara………..p.252

Epoca Bronzului:

III.1.Alexandru Vulpe—Tezaurul de la Perşinari. O nouă prezentare…………p.263

III.2.Valeriu Sârbu, Christian Schuster—Mychenische importe einflusse im Donau-Karpaten-schwarzmeerraum. Ein uberlick………..p.302

III.3.Valeriu Leahu—Depozitul de obiecte din bronz descoperit la Arsura………..p.325

III.4.Gabriel Jugănaru—Un pumnal de tip răsăritean descoperit la Beidaud,jud. Tulcea………..p.353

III.5.Atilla Laszlo—On relationships between the Lower Danube Region and the Aegean-Anatolian Area at the end of the Bronze Age and beginning of the Iron Age……….p.358


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS – VOLUMUL XVI/XVII 

Călăraşi 2001

Preistoria Dunării de Jos

Marian Neagu – Cultură şi Civilizaţie. Muzeul Dunării de Jos 50…………..p.9

Preistorie – A) Organizarea Spaţiului în Preistorie:

Marian Neagu—Aspecte ale organizării spaţiului în aşezările neoliticului dezvoltat la Dunărea de Jos………..p.15

Radian R. Andreescu, Pavel Mirea, Ştefan Apope—Dinamica locuirii neo-eneolitice pe Valea Teleormanului…………p.29

Valentina Voinea—Sacralizarea spaţiului locuit. Sacrificii umane……..p.35

Nicolae Ursulescu—Positions des constructions-sanctuaires dans les habitats de l eneolithique ancien de la Roumanie………….p.42

Constantin Haită—Studiul micromorfologic asupra spaţiilor amenajate din interiorul locuinţelor din siturile eneolitice Hârşova-tell (jud. Constanţa) şi Borduşani-Popină (jud. Ialomiţa)………..p.48

Cătălin Bem—Les fortifications de l aire Precucuteni et Cucuteni. Entre les axiomes et arhetypes………..p.53

Alexandru Morintz—Structurile de locuire ale culturii Cernavodă I………..p.99

 1. B) Varia:

Svend Hansen—Anthrpomorphous figural sculpture in the paleolithic and early neolithic period…………p.109

Vladimir Dumitrescu, Silvia Marinescu-Bîlcu—Noi descoperiri de la Gumelniţa…………p.114

Vladimir Dumitrescu—Arta preistorică în România şi în sud-estul Europei……….p.145

Cătălin Alexandru Lazăr—Date noi privind unele morminte gumelniţene……….p.173

Valentin Radu—Grădiştea Coslogeni. Studiul arheoihtiologic al materialului din nivelul neolitic………..p.184

Adrian Bălăşescu—La faune neolithique de l habitat type Bolintineanu de Lunca (dep. de Călăraşi)………..p.190

Valentin Parnic, Chiriac Dumitru—Aşezarea eneolitică de la Măriuţa. Consideraţii preliminare după habitat…………p.199

Dragoş Moise—Studiul materialului faunistic provenit din aşezarea eneolitică de la Măriuţa asupra habitatului……….p.207

Mihai Şimon, Valentin Parnic—Aspecte ale eneoliticului din SE Câmpiei Române. Aşezarea de la Şeinoiu……….p.223

Done Şerbănescu—Contribuţii la cunoaşterea ritului şi ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei……….p.234

Cezarina Bălteanu—Date antropologice asupra unor schelete din epoca bronzului-cultura Tei…………p.243


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS – VOLUMUL XVIII  

Călăraşi 2001

Antichitate:

Nicolae Conovici—Elementes de symbolique cosmique dans l aire nord thrace……….p.10

Virgil Ştefan Niţulescu, Elena Renţa—Sur les timbres amphoriques decouverts a Giurgeni-Mozacu……..p.32

Petre Diaconu—Tempus, Templum, Tâmplă………..p.38

Circulaţie monetară la Dunărea de Jos:

Mihai Dima—Un tip monetar mai puţin cunoscut de la Pescenius Niger………..p.42

Gabriel Talmaţchi—Aspecte ale prezenţei monedelor greceşti, dacice şi republicane în Dobrogea, sec. V-I a. Chr…………p.44

Gheorghe Mănucu Adameşteanu—Monede de aur de la împăratul Vasile al II-lea (976-1025) descoperite pe teritoriul Dobrogei…………p.50

Aurel Vâlcu, Marian Neagu—Un tezaur de monede otomane din sec. XVIII-XIX descoperit la Călăraşi………….p.53

Istorie Modernă şi Contemporană – A)Primii 50 de ani ai muzeului călărăşean:

Mihai Ionescu—50 de ani de muzeografie călărăşeană……….p.59

Virgil Z.Teodorescu—Impresii de la jubileul Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi…………p.65

Doina Hagea—Vasile Culică-unul din fondatorii Muzeului Dunării de Jos……….p.72

Nicolae Scăunaş—Preliminarii la o istorie a Muzeului Dunării de Jos…………p.76

Ilie Ştefan Rădulescu—Tradiţii teatrale călărăşene. Amintiri privind perioada de aur a începuturilor primului Teatru Popular din ţară………..p.79

Nicoleta Luiza Ilie—Drama dislocaţilor din Banat în Câmpia Bărăganului, reflectată în documentele de arhivă călărăşene………….p.83

Virgil Z. Teodorescu—Oameni şi fapte. Contribuţie la istoria muzeografiei călărăşene………..p.92

Istoria Dunării de Jos-460 de ani de la prima atestare documentară a Călăraşului:

Virgil Z. Teodorescu, Elisabeta V. Teodorescu—Simboluri ale cinstirii înaintaşilor ridicate în forul public prin preocuparea călărăşenilor în sec. al XX-lea…………p.97

Nicolae Ţiripan—Eugen Cealâc – edil, ziarist şi om de cultură…………p.109

Alexandru Vlădăreanu—Catagrafia Mahalalei Plugarilor din târgul Călăraşi (1830)………..p.133

Emilian Păunescu, Florentin Breazu—Dunărea în preocupările Muzeului Judeţean ,,Teohari Antonescu,, Giurgiu………..p.140

Florentina Manea—Cneazul de la primele ştiri documentare până în sec. al XVIII-lea. Funcţie administrativă, militară sau juridică…………p.143

Constantin Tudor—Tratatul de la Craiova şi cedarea Cadrilaterului…………p.151

Etnografie – Gospodăria ţărănească pe Valea Dunării:

Ala Movileanu—Arhitectură tradiţională pe Valea Dunării. Materiale şi tehnici de construcţie………….p.158

Constantin Pătraşcu—Gospodăria tradiţională din Valea Dunării………….p.160

Marian Burciu—Cercetări etnografice în satele riverane Dunării, zona Ciocăneşti………….p.162

Adriana Popa—Portul popular la Dunărea de Jos………..p.169

Muzeul şi Comunitatea:

Virgil Niţulescu—Romanian Museums and the local communities………….p.173

Yordan Kissiov—Rolul Muzeului de arte plastice în comunitate……………p.177

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS XIX            Minimize

Călăraşi 2002

IN MEMORIAM VLADIMIR DUMITRESCU

Silvia Marinescu-Bîlcu – Profesorul Vladimir Dumitrescu………..p.7

Bibliografie………..p.13

 1. Brudiu—Hommes et pierres. Pages de l histoire de l archeologie roumaine……….p.22

Clemens Lichter—Burial customs of the Lower Danube and Eastern Balkans in the Neolithic and Chalcolithic……….p.26

Marian Neagu—Some aspects of internal division into periods and relative and absolute chronology of the middle neolithic communities developed at the Lower Danube…………p.43

 1. Makkay—An imported pottery fragment of the Boian culture and its context in the Hungarian Middle Neolithic…………..p.56

Done Şerbănescu—Observaţii preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana – Valea Orbului, jud. Călăraşi………….p.69

Douglass W. Bailey—A new perspective on Neolithic figurines…………p.87

Sabin Adrian Luca—Eine zoomorphe statuette aus der jungsteinzeitliche siedlung von reussmarkt / Miercurea Sibiului / Szerdahely-Petriş (kr. Hermannnstadt / Sibiu / Nagyzszeben)…………p.96

Radian-Romus Andreescu—Reprezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelniţa-Karanovo VI-Kodjadermen…………p.107

Valentina Voinea—Adoratio et Invocatio. Gesturi religioase ancestrale reprezentate pe vase de cult gumelniţene…………..p.112

Stănică Pandrea—Debuts de la culture Goumelnitsa. Au nord – est de la plaine Roumanie…………p.122

Silvia Marinescu-Bîlcu—A few observations on the internal organization of Gumelniţa communities on Lake Cătălui Islet………..p.147

Georgeta El Susi—Archaeozoological researches in the eneolithical site from Drăgăneşti – Olt (Slatina Olt county)………..p.154

Cristian Schuster—Einige Erwagungen bezuglich des Fischfangs in der Vorgeschichte an der Unteren Donau………….p.159

Valeriu Sârbu—General considerations concerning the funerary practices in the Iron Age between the Carpathians and the Danube…………p.170

Irina Oberlander-Târnoveanu—Digital Archiving in Archaeology. Speaking about the Past to the Future…………p.199

Conferinţă ţinută la radio de Vladimir Dumitrescu în anul 1935 (faximil)………….p.231

Lista abrevierilor………..p.253

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS XX

(lucrare cu caracter monografic)

Marian Neagu—Neoliticul Mijlociu la Dunărea de Jos cu privire specială asupra centrului Munteniei.

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS XXI            Minimize

Călăraşi 2004

Mai avem nevoie de artă?

Pavel Şuşară—Mai avem nevoie de Artă?……….p.7

Mai avem nevoie de Artă?, cugetări despre artă………….p.10

Călăraşi-Silistra 2003…………..p.18

Marian Neagu—Magie sau Artă? Artă şi Magie!…………..p.21

Ana Amelia Dincă—Arta între tradiţie şi perenitate…………p.30

Lumini şi structuri vegetale. Expoziţie de pictură I. Sălişteanu…………p.41

Aurelia Mocanu—Reconstrucţia mesajelor în muzeele de artă modernă şi contemporană………..p.44

Mariana Tomozei Cocoş—Necesitatea educaţiei estetice şi muzeul de artă contemporană………….p.47

Plamena Dimitrova-Racheva—Framework for cultural policy reconsidering……….p.55

Simona Tănăsescu—Transition unlimited………….p.69

Elena Velikova—Do we still need art today?…………p.72

Exhibition ,,Paper ’95,, organized by the Art Gallery Dobrich…………p.78

Dr. Doina Pungă—Perspective ale evoluţiei artelor. Pictorul Mihai Prepeliţă şi necesitatea artei ca memorie a demnităţii umane………..p.96

Doina Păuleanu—Descoperirea Balcicului…………p.107

Ibrahim Keita—Alexandru Ciucurencu (1903-1977). Viaţa şi Opera…………p.140

Dan Basarab Nanu—Mai avem nevoie de artă?…………p.149

Simpozionul Internaţional ,,Mai avem nevoie de artă?,,………….p.153

CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE LA DUNĂREA DE JOS-XII            Minimize

In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu

Călăraşi 2005

Studii şi articole:

Adina Boroneanţ—-Early Neolithic Lithic Industries (The Banat and Transylvania)………p.19

Pavel Mirea—Consideraţii asupra locuirii Starcevo-Criş din sud-vestul Munteniei………p.37

 1. Maxim—Snake Symbolistic in the Prehistory of the South-East Europe……….p.53

Diana Bindea—Zooarcheological Aspects Regarding the Economic Life of Pre- and Proto-historical Sites from Transylvania………….p.63

Douglass Bailey—Studying the Neolithic:An Argument against Generalization………..p.85

 1. Seferiades—Note shamanique: A propos du bucrane neolithique de Dikili Tash (Macedoine orientale greque)………….p.97

Sabin Adrian Luca—New discoveries of the Neolithic and Eneolithic Fine Arts at Miercurea Sibiului-Petriş, Tărtăria and Lumea Nouă………….p.115

Evghenia Naidenova—Characteristics and analogies in Vădastra Pottery found south of the Danube…………p.127

Radian Romus Andreescu—Valea Teleormanului. Mediul şi comunităţile umane în mil. V a. Chr…………….p.141

Constantin Haită—Preliminary considerations on the sedimentological sondages performed in the neo-eneolithic tell Borduşani Popină………..p.151

Vladimir Slavchev—About the beginning of Gumelniţa culture in north-east of Balkan Peninsula………….p.161

 1. Bălăşescu, D. Moise, V. Radu—The Palaeoeconomy of Gumelniţa communities on the territory of Romania…………..p.167

Mihai Tomescu—Probing the seasonality signal in pollen spectra of eneolithic coprolites (Harşova tell, Constanţa county, southeast Romania)……………p.207

Cristian Micu, Michel Maille, Florian Mihail—Outils et pieces en pierre portant des traces de faconnage et/ou d’utilisation decouverts a Luncavita (Tulcea)………….p.223

Stănică Pandrea, Mirela Vernescu—Cateva observaţii referitoare la raporturile dintre cultura Gumelniţa şi cultura Precucuteni……………..p.263

John Chapman—Contextual archaeology and burnt house assemblages : categorical analysis of pottery from late neolithic Căscioarele, Romania……………..p.279

Cătălin Lazăr, Andrei Soficaru—Consideraţii preliminare asupra unor oase umane descoperite în aşezarea gumelniţeană de la Căscioarele-Ostrovel……………p.297

 1. Bem, A. Bălăşescu—A few considerations regarding an exceptional archaeological situation. Foundation pit of the settlement or occasional offering…………….p.317

Svend Hansen—Eine tonerne rassel in schildkrotengestalt aus Măgura gorgana bei Pietrele-Giurgiu………….p.337

Valentin Parnic, Cătălin Lazăr—Plastica antropomorfă gumelniţeană de la Măriuţa-La Movilă…………….p.351

Marian Neagu—Noi descoperiri în aşezarea de la Căscioarele-Ostrovel………p.371

Stoilka Terzijska-Ignatova—Newly found bone figurines at tell Yunatsite, Pazardzhik region, Bulgaria…………..p.377

Valentina Voinea—Gesturi şi semnificaţii în arta gumelniţeană…………..p.383

Gheorghe Lazarovici, Cornelia Magda Lazarovici—Contribuţii privind arhitectura eneoliticului din Banat, Crişana şi Transilvania……………p.399

Cătălin Dobrinescu, Constantin Haită—Aşezări de tip cenuşar din bronzul tarziu în sud-estul Romaniei…………….p.421

Dragoş Măndescu—Considerations sur la chronologie relative et absolute de la necropole Gete de professeur Ichirkovo, region Silistra (Bulgarie du nord-est)…………..p.429

Valeriu Sarbu, Vitalie Bârcă—Figurative representations on sarmatian and geto-dacian phalerae of 2-1 centuries……………p.441

 1. Ţânţăreanu—Date despre locuirea medievală românească din castrul roman de la Poiana Flămânda-Teleorman…………….p.455

CULTURA SI CIVILIZATIE LA DUNAREA DE JOS VOLUMUL XXIV  Minimize

CUPRINS

Prehistoire

Marian Neagu – Le Neolithique moyen au Bas Danube

Yavor Boyadziev, Kamen Boyadziev – Etnocultural processes in southern Dobrogea during the Vth millenium BC

Valeria Bineva – Up close and personal: an intimate approach to the Gumelnita figurines

Adriana Radu – Quelque considerations sur des puits rituels eneolithiques

Mirela Vernescu, Viorel Stoian – Archaeological discoveries from Ramnicelu, Braila

Velitschaka Mazanova – Der frubronzezeitliche Schmuck von Tell Yunatzite

Ioannis Aslanis, Yavor Boyadziev – Der frubronzezeitliche Befestigung in Tell Yunatzite

Stoilka Terzijska – Ignatova – Double – sided zoomorphic figurines from Tell Yunatzite

Todor Dimov – Prehistoric settlement in Dolpkulak location near Draganovo village, Dobrich district, Bulgaria

Antiquite

Anna Agre – Quelque remarques sur la periodeVIII – VIe siecleav J. – C en Bulgarie du Nord – ouest

Bojidar Angelov Draganov – The Cult of Hermes in Moesia Inferior

Varbin Varbanov, Dean Dragoev, Nikola Rusev – Archaeological research in the Roman Fort Trimammim

Alexandru Barnea – Durostorum et le monde des celtes

Dragomira Boeva – Kancheva, Nina Dijanova – Spatantiker Keramikkomplex aus Durostorum – Dorostel

Georgeta El Susi – Data about hunting practices by halmyris (Murighiol, Tulcea county) inhabitants in the 4th – 7th centuries A.D

Alexandru Madgearu A stick dove head found at Halmyris

Histoire Medievale

Chavdar Kirilov, Rumjana Koleva – Durostorum Drastar zwischen Antike und Mittelalter : Einige Resultate der Rettungsgrabung 2007

Valeri Yotov – Epee d’Ostrov – un vestige d’apres la bataille pres de Varna en 1444

Yoto Yotov – The Dristra battle (1087)

Rossina Kostova – The Lower Danube in the Byzantine naval campaigns in the 12th c

Cristina Paraschiv Talmaţchi, Dan Aparaschivei – About the Early Medieval Ceramics from Oltina Capu Dealului (Constanta County)

Stela Doncheva, Nikolai Nikolov

Histoire Moderne et Contemporane

Petar Boychev – Bulgarian – Roumanian Confrontation in 1916 and concern about soldiers graves in both countries

Ethnographie

Gabriela Rusu Pasarin – Rites of passage – novel sequences in Oltenia region

Boryana Emiliyanova – Toponymes d’origine roumaine Des villages danubiens dans la region de silistra

Krasimira Koleva – The Danube Bulgarian Anthropological Area

Mia Isabela Deleanu – The Misunderstood Civilisation (Bulgarian of Romania, way too far from complete understanding

Cerasela Dobrinescu – Aspects of traditional fishing in south – dobrudjan villages

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS VOLUMUL XXV – IN MEMORIAM NICULAE CONOVICI      Minimize

CUPRINS:

 1. Mihai Irimia – Niculae Conovici
 2. Marian Neagu – Nae!
 3. A. Pippidi – Pour un ami
 4. G. Trohani – Souvenirs de Coţofeni
 5. I. Cândea – Niculae Conovici – Les origines d’un archeologue eminent

Amphores et Timbres Amphoriques

 1. A. Avram – Un hypothese sur les symboles eponymique dans le timbrage amphorique thasien
 2. N. Badoud – Un nouveau pretre d’Halios sur le timbres amphoriques de Rhodes
 3. J. Bouzek – Les amphores et les timbres amphoriques a Pistiros
 4. N.F. Fedoseev –
 5. Y. Garlan – Les graveurs des timbres amphoriques d’Heraclee Pontique
 6. M.Irimia – Decouvertes de timbres amphoriques dans la zone du lac de Taşaul
 7. V.I. Kac – Colchian and Pseudo – Colchian Amphorae and Stamps
 8. M.L. Lawall – Rhodian Amphora Stamps from Gordion 189 BC
 9. N.Mateevici – Thasian Amphora Stamps from the Settlement of Koshary

Pont Gauche et Bas Danube – Varia

 1. P. Doupont, V. Lungu, S. Okhotnikov – Un nouveau vase beotien d’Olbia au Musee Archeologique d’Odessa
 2. C. Museteanu et Dan Elefterescu – Les ateliers de lampes de Durostorum
 3. M. Neagu – Le site neolithique de Piscul Crasani
 4. C.C. Petolescu – Une inscription de Pacuiul lui Soare
 5. V. Sârbu – Les figurines anthropomorphes et zoomorphes decouvertes dans l’enceinte sacree dace de Pietroasa Mica – Gruiu Darii
 6. G. Trohani – Apercu sur le vases conteneurs des Geto- Daces en Muntenie

CULTURA SI CIVILIZATIE LA DUNAREA DE JOS VOLUMUL XXVI  Minimize

CUPRINS

Gabriel Talmaţchi – Some data concerning the Macedonia bronze coin in Dobrudja

Emanuel Petac, Mihai Ionescu, Nicolae Alexandru, Robert Constantin, Alexandru Alexiu – The funerary coin discovered in 2005 at Mangalia, Constanta county

Cristian Gazdac, Franz Humer – Coin moulds that have produced the so-called limesfalsa at Carnvntvm

Theodor Isvoranu, Antoniu Popescu – An uncommon issue of Marcus Aurelius from Asia Minor

Ştefan Vasiliţă – Coins issued at Istros, Tomis and Callatis discovered in Dobrudja

Stoyan Mihaylov – Seventh to eighth centurz Byzantine bronze coins from northeastern Bulgaria

Aurel Vîlcu – Monnaies byzantines d’or du tresor decouvert a Dinogetia en 1939

Ernest Oberlander – Târnoveanu – A forgoten 19th century find of Wallachian and Moldavian coinsPodolia 1862

Lili Dergaciova – Falschugen von kleinmunzen des 17. Jh. Und ihre verbreitung in sud – ostlichen Europa

Ana – Maria Velter, George Mănucu – Adameşteanu, Cosmin – Dan Pîrvulescu – Monnaies europeennes occidentales decouvertes dans la necropole de Tunari – église

ASEZARI DIN ZONA CASCIOARELE – GREACA -PRUNDU

Valeriu Sîrbu, Paul Damian, Oana Damian, Emilian Alexandrescu, Stănică Pandrea, Elvira Safta, Alexandru Niculescu – Aşezări din Zona Căscioarele – Greaca – Prundu – Mileniile I î.Hr. – I d.Hr. Monografii Arheologice III, Brăila 1996. (în colaborare cu Muzeul Brăilei)

Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani       Minimize

Muzeul Brăilei, Muzeul Dunării de Jos

Editura Istros

Călăraşi – Brăila 2004

Cuvânt Înainte………………………………………p.XI

P.S. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos—Diaconia fără preget a domnului Diaconu în slujba arheologiei româneşti……………….p.XIII

Testimonia…………………………………….p.XVII

Petre Ş. Năsturel—Dragul meu Petrică………………….p.XIX

Mihai Irimia—Dr. Petre Diaconu la 80 de ani……………p.XXI

Valeriu Sârbu—Poate n-a fost o întâmplare – Petre Diaconu la 80 de ani………………………..p.XXVII

Ionel Cândea—Petre Diaconu la 80 de ani……………….p.XXXI

Marian Neagu—Petre Diaconu – patronul spiritual al Dunării de Jos……………………..p.XXXIII

Niculae Conovici—Păcuiul lui Soare, Petre Diaconu şi viaţa mea………………………..p.XXXV

Preistorie şi Arheologie………………………..p.1

Marian Neagu, Stănică Pandrea—Observaţii preliminare cu privire la aşezarea neolitică de la Grădiştea Coslogeni, jud. Călăraşi……………..p.3

Vladimir Slavchev—The features of cultural development of modern southern Dobrudja during the first half of the 5000 BC (according to the pottery of the tell Golemiya Ostrov near the village Durankulak)…………….p.25

Silvia Marinescu, Valentina Voinea—Ace de păr descoperite în tell-ul de la Atmăgeaua Tătărască………………..p.35

Cristian Micu—Observaţii privind industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică de la Isaccea, punctul ,,Suhat,, (jud. Tulcea)…………..p.41

Alexandru S. Morintz—Some remarks about the connection between housemodels and real houses in Romanian Neolithic……………..p.77

Stănică Pandrea, Mirela Vernescu, Niculina Dinu—Aşezarea de la Brăiliţa în preistorie şi antichitate. Note arheologice…………………p.97

Cristian Schuster—Fische und Wasservogel im Gebiet der unteren Donau. Einige Erwagungen……………………..p.111

Gabriel Jugănaru, Sorin Ailincăi, Alexandra Ţârlea—Noi consideraţii privind fibulele descoperite în aria culturii Babadag……………p.131

Dragoş Măndescu—Necropola de la Curtea de Argeş-,,Radovanu,,. Noi precizări privind inventarul funerar…………………..p.139

Gabriel Talmaţchi—Aspecte privind circulaţia monedelor în spaţiul extracarpatic dintre Dunăre şi Nistru emise de coloniile greceşti vest-dobrogene (sec.V-I a. Chr.)……………………..p.175

Valeriu Sârbu—Observaţii privind incinta sacră dacică de la Pietroasa Mică – Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău……………..p.183

Alexander Minchev—Marcianopolis before the Romans:some data about earlier settlements at the site………………….p.215

Constantin C. Petolescu—O inscripţie din patrimoniul Muzeului din Călăraşi……………………..p.237

Byzantina………………………………p.247

Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Ingrid Poll—Monede de plumb din epoca bizantină (sec. V-VI şi XI-XII) aflate în colecţiile din România………………….p.249

Racho Rachev—Quelques remarques sur l’Onglos…………..p.277

Oana Damian—Despre prezenţa politică bizantină la Dunărea de Jos în sec. VII-X…………………….p.283

Costin Croitoru—Câteva precizări în legătură cu piesele de port şi podoabă din inventarul mormintelor de la Lunca, jud. Galaţi…………….p.319

Alexandru Madgearu—O cataramă de tip papa descoperită în fortificaţia romano-bizantină Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea)…………..p.343

Aurel Stănică—Câteva aspecte privind aşezarea medio-bizantină de la Ostrov – Piatra Frecăţei (Beroe), jud. Tulcea…………………..p.357

Stela Doncheva—The lead medallions – amulets or elements of decoration (about some new finds from Bulgaria)…………………..p.375

 1. Atanasov—De nouveau sur la localisation de la forteresse Bas-Byzantine St. Cyril en Scythie Mineure……………………p.405

Alexandru Barnea—Petre în Scythia Minor………………p.419

Pavel Georgiev—L’ecriture runiforme de Murfatlar. Une experience de lire et de commenter……………………..p.425

Cristina Paraschiv-Talmaţchi—Scurtă privire asupra unui tip de marcă de olar: roata cu patru spiţe………………………p.437

Valeri Yotov—Nouvelles donnees sur les imitations des folles anonymes coulees de la fin du X-eme – commencement du XI-eme siecle……………………..p.445

Adrian Ioniţă—Morminte de călăreţi la nordul Dunării de Jos în sec. X-XIII……………………..p.461

Silviu Oţa—Populaţii nomade de stepă din Banat (sec. XI-XIV) 1.Pecenegii şi cumanii………………….p.489

Petre Ş. Năsturel—Axiopolis sous les Comnenes. Une relecture de Kinnamos (III 3)…………………..p.521

Ernest Oberlander – Târnoveanu—Un atelier monetaire de la HORDE D’OR au sud de la Dobroudja a la fin du XIII-eme siecle et son importance historique…………………….p.535

Ovidiu Cristea—Supremaţia maritimă în a doua jumătate a sec. al XIII-lea: un punct de vedere veneţian…………………p.557

Radu Ştefan Vergatti—Din viaţa cotidiană a oraşelor-porturi dobrogene în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea………………….p.575

Medievalia……………………………p.587

Gheorghe I. Cantacuzino—Probleme arheologice privind cea mai veche etapă de construcţie a cetăţii Turnu………………….p.589

Anca Popescu—Giurgiu-San Giorgio-Yerkogu……………..p.601

Virgil-Ionel Ciocâltan—Vorstellung und Wirklichkeit: Die Einheit Europas im Spatmittelalter (1396-1453)……………………p.609

Alina Minghiraş-Robin—Du nouveau sur l’affaire du chateau de Lerici et les freres Senarega…………………..p.613

Ştefan Andreescu—Date noi despre ,,Teodorcha De Telicha,,……………….p.625

Sorin Langu—Consideraţii asupra tezaurelor încheiate în timpul domniei lui Ştefan cel Mare………………p.635

Anca Păunescu—Despre începuturile Oraşului de Floci………………….p.641

Cristian Nicolae Apetrei—Observaţii pe marginea conotaţiilor economice şi sociale ale termenilor ,,sirac,, şi ,,siromah,, în documentele slavo-române redactate in sec. XV-XVI în Ţara Românească…………………..p.651

Ionel Cândea—Consideraţii pe marginea tezaurului de podoabe şi monede din argint descoperit la Batogu, jud. Brăila (sfârşitul sec. al XVI-lea)………………………..p.663

Emilia Corbu—Satele ialomiţene în timpul lui Mihai Viteazul………………………..p.675

Cristian Luca—Note sull’attivita missionaria del domenicano Giovanni Giuliani da Lucca……………………..p.685

Aurel Vâlcu—Un fragment de tezaur monetar din sec. al XVIII-lea descoperit în jud. Ialomiţa……………………….p.693

Varia……………………………..p.701

Marian Ghiţă—A existat un ,,model românesc,, de asimilare a ideilor revoluţionare franceze?…………………………….p.703

Constantin Ardeleanu—Contribuţia reprezentanţilor englezi la consolidarea comisiei europene a Dunării în primii ani de existenţă ai instituţiei internaţionale cu sediul la Galaţi (1856-1861)………………………..p.733

Mihai Sorin Rădulescu—NICOLAE IORGA a la Sorbonne………………………p.757

Irina Oberlander – Târnoveanu—Evidenţa patrimoniului arheologic în Europa: proiecte, preocupări, tendinţe……………….p.785

IMAGINAR ȘI IMAGINE ÎN DACIA PREROMANĂ               Minimize

Valeriu Sîrbu, Gelu Florea – Imaginar şi Imagine în Dacia Preromană, Sinteze Arheologice şi Istorice IV, în colaborare cu Institutul Român de Tracologie şi Muzeul Brăilei. Brăila 1997.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]