Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home2/r47393mdjc/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2339

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home2/r47393mdjc/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 257

Notice: Undefined index: search in /home2/r47393mdjc/public_html/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/extensions/search/class-redux-extension-search.php on line 40

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home2/r47393mdjc/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 648

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home2/r47393mdjc/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
RAPORT DE ACTIVITATE – 2016 – Muzeul Dunarii de Jos

RAPORT DE ACTIVITATE – 2016

RAPORT DE ACTIVITATE

MUZEUL DUNĂRII DE JOS

2016

 

Muzeul Dunării de Jos a iniţiat în anul 2016 proiecte şi programe culturale de valorificare muzeală a pieselor de tezaur şi fond pe care le deţine în colecţiile sale pentru o mai bună cunoaştere a lor pe plan local, naţional şi european. În acelaşi timp specialiştii instituţiei noastre au acţionat pentru păstrarea şi cultivarea specificului cultural local, zonal şi transfrontalier ca spaţiu de confluenţă şi interferenţă.

Au fost introduse în circuitul muzeal lucrări aflate până acum în depozit în cadrul unor expoziţii de arheologie, istorie, artă sau etnografie.

Au fost organizate prezentări, conferinţe de presă, acţiuni interactive, atelierele de conservarea tradiţiilor şi încondeiat ouă, emisiuni radio şi TV, intervenţii în media locală (cotidianul “Adevărul”, „Observator”, săptămânalele “Actualitatea și Jurnalul de Călăraşi”, “Evenimentul”, “Expres”, postul de radio “Voces Campi”, televiziunea digitală Călăraşi ) şi naţională (“Jurnalul Naţional”, Radio Bucureşti, Radio Cultural, Antena satelor, posturile de televiziune TVR 1 și 2 Antena 1, Digi).

Muzeul a dobândit în timp statutul de spaţiu al întâlnirilor şi interferenţelor culturale, extinzându-şi domeniile de activitate în colaborare cu alte instituţii şi cu realizatori din alte sfere ale creaţiei.

MISIUNEA INSTITUŢIEI

 

Muzeul Dunării de Jos este  păstrătorul moştenirii culturale, materiale şi spirituale călărăşene şi naţionale. Misiunea noastră este de a colecţiona, conserva, cerceta, restaura, comunica şi expune în scopul cunoaşterii, educării şi recreării mărturiile materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane.

Principalele direcţii pentru îndeplinirea misiunii sunt:

 • cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de

perspectivă;

 • cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului

muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice);

 • organizarea evidenţei patrimoniului cultural din administrare în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
 • punerea în valoare a patrimoniului cultural prin intermediul

expoziţiilor permanente şi temporare, al programelor cultural-educative, al publicaţiilor specifice, al sesiunilor ştiinţifice, meselor rotunde, simpozioanelor, excursiilor tematice, ş.a.;

 • menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru

identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural în funcţie de acestea;

 • menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu

organizaţii neguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri internaţionale de profil.

Situaţia economico- financiară a instituţiei

1.Execuţia bugetară a perioadei raportate:

    Execuţia bugetară a perioadei  01 Ianuarie 2016- 31 Decembrie 2016

 

  2016
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei ) 1320774
Subvenţii pentru institutii publice 1290442
Venituri proprii ,din care : 30332
Venituri din cercetari arheologice 20355
Venituri din vanzari pliante bilete,vederi, carti de specialitate . 8969
Sponsorizari 1008
BUGET DE CHELTUIELI ( lei ) 1705097
Cheltuieli de personal din care : 913238
Conventii civile santiere arheologice 17800
Bunuri si servicii din care : 391617
Cheltuieli de intretinere 367531
Chletuieli de capital 14911

 

 

 

 

2.Date comparative de cheltuieli ( estimări şi realizări ) în perioada raportata :

 

Nr.

crt

Programul Tipul

proiectului

Denumirea proiectului Devizul estimat (lei) Devizul relizat (lei )
 

1

Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural  

mare

-Cercetari arheologice;

-Evidenţa analitica a patrimoniului ;

 

18000

 

17800

 

2

Conservarea şi restaurarea patrimoniului  

mare

-Teme conservare patrimoniu ;

-Teme restaurare patrimoniu.

 

2000

 

1503

 

3

 

Valorificarea patrimoniului cultural

 

mare

-Expozitii organizate;

-Sesiuni ştiintifice,simpozioa-ne,conferinte;

-Acţiuni culturale :Prietenii Muzeului ;

-Publicatii .

 

70000

 

23485

TOTAL 42788
 1. INDICATORI ECONOMICI REALIZATI DE MUZEUL DUNARII DE JOS

                                                                      in anul 2016

Nr.crt. Categorii Prevazut(lei) Realizat(lei)            %
1. Venituri proprii (totalitatea sumelor alocate) 22000 29324 133, 29
2. Subventii alocate 1345000 1290442 95, 94
3. Cheltuieli intretinere, din care:

Cheltuieli de capital

 

441000

21000

 

406523

14911

 

92, 18

71

4 Cheltuieli de personal, din care

Cheltuieli cu colaboratori

 

926000

18000

 

913238

17800

 

98, 62

98, 88

5 Cheltuieli pe beneficiar din care:

Din subventie

 

 

232000

 

228917

 

98

6 Alte categorii
 1. Programul Cercetare Ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural

 

I.a. Subprogramul Cercetare arheologică sistematică

 

 1. Şantierul arheologic Măriuţa – La Movilă, com. Belciugatele, jud. Călăraşi organizat în colaborare de Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional de Istorie a României, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Şantierul arheologic Piscu Crăsani, jud. Ialomiţa, organizat în colaborare de Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Brăilei, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

Responsabil: Marian Neagu

3.Şantierul arheologic Hârşova – Tell, jud. Constanţa, organizat de Muzeul Naţional de Istorie a României, în colaborare cu Ministerul Culturii Franţa, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Complexul Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, Universitatea Valahia Târgovişte

Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Şantierul arheologic Sultana – Malu Roşu, com. Mănăstirtea, Jud. Ialomiţa, organizat de Muzeul Naţional de Istorie a României, în colaborare cu Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Municpiului Bucureşti.

                                                           Responsabil: Valentin Parnic

 

I.b. Subprogramul – Supraveghere arheologică şi cercetare arheologică preventivă

 

 Contracte:

 

 1. Supraveghere arheologică, sat Coţofanca, com. Gurbăneşti, jud. Călăraşi

Supravegherea arheologică s-a efectuat în urma autorizaţiei de supraveghere arheologică nr. 159 / 2014.

 1. Supraveghere arheologică SC Catex S.A. – „Amenajare acces la magazin comercial în zona drumului public B-dul Republicii”
 1. Supraveghere arheologică SC Catex S.A. – Eliberarea amplasamentului sau realizarea condiţiilor de coexistenţă aferent PCZ 3016 din incinta CATEX S.A., str. Eroilor, nr. 49, judeţul Călăraşi.
 1. Supravegherea arheologică a lucrărilor de construire a investiției Imbunătătirea infrastructurii agricole prin modernizarea drumurilor de exploatare agricolă”, F12 Extravilan –De205,De297, De306, De328, De459, De472, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea
 1. Supravegherea arheologică a lucrărilor de construire a investiției ” Groapă de împrumut, sat Boşneagu, com. Dorobanţu, jud. Călăraşi
 1. Supraveghere arheologică – Desfiinţare construcţii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 şi construire trei locuinţe parter, împrejmuire şi utilităţi, satul Pasărea, comuna Brăneşti, jud. Ilfov
 1. Supraveghere arheologică – Construire anexă gospodărească S+ p şi utilităţi,

satul Vadu Anei, com. Brăneşti, jud. Ilfov

 1. Supraveghere arheologică, ”Extindere reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare în satul Pasărea, comuna Brăneşti, jud. Ilfov”

Responsabil: Valentin Parnic

         

Consultanţă

 

 1. Supravegherea arheologică a lucrărilor de construire a investiției: ”Construire anexe, grup sanitar și cabină poartă”, com. Valea Nucarilor, jud. Tulcea

 

 1. Supravegherea arheologică a lucrărilor de construire a investiției ” Racordare la rețeaua electrică a locului de consum temporar depozit de deșeuri și stație de tratare mecano-biologică”, com. Mihai Bravu, jud. Tulcea
 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al  ”Construire unitate agro-industriala”, situată în  UAT Sarichioi, sat Enisala, jud. Tulcea, F12 Intravilan:T72, Cc1359, Cc1356, nc 35864.
 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al  ”Construire spălătorie ecologică și vulcanizare auto”, amplasată în  comuna Greci, jud. Tulcea, Extravilan, T29, A 213
 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al investitiei  ”Construire locuință și împrejmuire”, amplasată în  comuna Niculițel, jud. Tulcea, F12 Intravilan: T42, A 1270/2, nr.cadastral 30127.
 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al ”Amplasare stație telefonică mobilă GSM”, situată în  UAT Sarichioi, sat Visterna, jud. Tulcea, F12 Intravilan:T10,A 237.
 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al ”Teritoriului administrativ al  comunei Ceatalchioi, jud. Tulcea, necesar actualizării  Planului Urbanistic General și Regulamentului General de Urbanism al comunei Ceatalchioi
 1. Întocmirea diagnosticului arheologic  al”Teritoriului administrativ al  comunei Smârdan, jud. Tulcea, necesar actualizării  Planului Urbanistic General și Regulamentului General de Urbanism al comunei Smârdan

 

Responsabil: Valentin Parnic

 1. c. Subprogramul – Teme de cercetare

Marian Neagu, Neoliticul dezvoltat în Muntenia

Valentin Parnic, Eneoliticul din Muntenia

Dan Elefterescu, Civilizaţia materială romană la Dunărea de Jos

 1. d. Subprogramul Cercetări de teren

Cercetare arheologică de teren:

 1. zona Dorobanţu – Boşneagu – Ulmu
 2. zona Belciugatele – Gostilele – Măriuţa

 

Responsabil:   Valentin Parnic

 1. e. Cercetarea etnografică de teren

Cercetarea de teren a constituit şi anul acesta o preocupare a specialiştilor din domeniul etnografic.

Astfel, deplasarea în localitatea Jegălia, a avut ca scop identificarea:

 • de case vechi, care sa păstreze nealterate elementele de construcţie tradiţionale
 • de obiceiuri străvechi, de practicarea unor meşteşuguri precum plugăritul, fierăria, potcovăria, cusutul hamurilor din piele pentru cai, dar şi ţesutul în războiul orizontal de ţesut sau torsul şi împletitul firelor de lână şi de bumbac.

In cadrul întâlnirilor  cu primarii  localităţilor  Grădiştea, Ciocăneşti, Dorobanţu, Lehliu-sat, Modelu, Dichiseni, Unirea, Jegălia, Belciugatele, Tămădău, Ileana s-a pus in discuţie posibilitatea  valorificării in scop muzeistic local a unei case care să corespunda acestor cerinţe pe raza acestor localităţi.

                    Responsabil: Virginia Oană

                                                                     Daniela Fulga

 

 1. e Evidenţa patrimoniului cultural mobil

 

Inventarierea patrimoniului cultural al Muzeului Dunării de Jos

Fişe Docpat  – 1000 buc

Fişe de conservare –  50 buc

Piese inventariate în registrul general – 855 buc

Responsabili – Valentin Parnic, Anişoara Topârceanu, Vasile Oprea, Adriana Popa, Tudor Iordan, Nedelcu Sorina, Loredana Parnic

Total teme realizate în cadrul programului – 26

 1. Programul Conservarea şi Restaurarea bunurilor muzeale

II.a. Conservare arheologie

 

 • Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de expoziţie şi din depozitele MDJ
 • Verificarea şi întreţinerea periodică a spaţiilor expoziţionale (curăţenie, întreţinerea instalaţiilor electrice, termice, etc.)
 • Lucrări de conservare primară a patrimoniului aflat în expunere (desprăfuiri, perieri, aerisirea spaţiilor expoziţionale, verificarea, întreţinerea şi corectarea condiţiilor de microclimat)
 • Lucrări de reorganizare a depozitului de arheologie
 • Inventarierea pe calculator a patrimoniului arheologie

Responsabili: Vasile Oprea, Nedelcu Sorina

II.b.Conservare etnografie

 

 • supravegherea zilnică a stării de sănătate a obiectelor etnografice și a parametrilor microclimatici – temperatură, umiditate relativă și aplicarea masurilor în consecinţă pentru menținerea lor între limite;
 • înlocuirea materialului profilactic utilizat periodic în funcţie de anotimp pentru înlăturarea insectelor xilofage ;
 • efectuarea desprăfuirii săptămânale a pieselor din lemn şi metal din depozitul de etnografie, a obiectelor din expoziţie, precum şi a spaţiului de depozitare şi de expunere ;

Responsabil: Ghinea – Nuţu Livia Andreea

 

II.c. Laboratorul de restaurare:

 • restaurarea unui numar de 6 vase din ceramica, provenite din santierele arheologice sasu din depozitele muzeului, după cum urmează:
 • unul descoperit pe santierul arheologic Mariuta, in campania 2016,
 • unul descoperit sub fundatia bisericii , in dreptul ferestrei altarului din localitatea Manastirea, in anul 2016,
 • o amfora descoperita la Bosneagu,
 • un vas din depozitul general de arheologie, avand nr. de inventar 53694,
 • doua platouri din ceramica de epoca romana descoperite la Durostorum avand numarul de inventar 37957 si respectiv
 • Tratamente primare de restaurare a materialului ceramic adus din santierul arheologic Mariuta, campania 2015 – 2016.
 • Spalarea materialului osteologic provenit din santierul arheologic Mariuta, campania 2015.
 • Planul de achizitii de materiale si substante folosite in procesul de restaurare si conservare.

Responsabili: Oană Virginia, Paraschiv Elena

                                                 Total teme realizate în cadrul programului – 3

 • Programul Valorificarea patrimoniului cultural

 

III. a. Subprogramul – Expoziţii,  simpozioane, mese rotunde, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, materiale de popularizare

III.a.1.  Expoziţii Temporare

 1. Ziua culturii naţionale la Muzeul Dunării de Jos

Muzeul Dunării de Jos, găzduieşte manifestările dedicate zilei poetului naţional Mihai Eminescu şi Zilei Culturii Naţionale.

Joi, 15 ianuarie, la ora 9, în cadrul Secţiei Arheologie a Muzeului Dunării de Jos, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, vor avea loc manifestările dedicate zilei poetului naţional.

Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca zi a Culturii Naţionale, reprezintă data naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889). Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani. A fost poet, prozator, dramaturg şi jurnalist, considerat de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.

Cu o bună educaţie filosofică, opera sa poetică a fost influenţată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant si de teoriile lui Hegel.

Începând cu ora 9, va putea fi urmărită proiecţia filmului documentar “Mihai Eminescu”. Organizatorul acestui eveniment este Muzeul Dunării de Jos.

 

                                                                     Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Omul – Lutul – Lemnul. Recipiente tradiţionale de băut.

Expoziţia valorifică obiecte din patrimoniul Muzeului Dunării de Jos şi surprinde implicarea meşteşugului olăritului sau cel al lemnăritului, în activităţile casnice.

Vizitatorii sunt invitaţi să parcurgă un întreg material documentar în care sunt prezentate etape din procesul realizării olăriei şi lemnăriei populare, instrumente de lucru şi terminologie locală pentru forme, decor şi motive, din centrele ceramice prezentate.

                                                                     Responsabil: Valentin Parnic

                                                                                          Virginia Oană

 1. Târgul de mărțișoare

La târg au fost expuse  spre vânzare obiecte lucrate manual (mărțișoare, bijuterii, tablouri, fulare crosetate) lucrate de doamnele: Zâna Costiner, Mirela Necula, Jannette Boancă,  Daniela Ghiuță, Daniela Fulga.

Tot cu această ocazie a fost sărbătorit şi Dragobetele.

Dragobetele, sărbătoare ce marchează începutul primăverii și renașterea naturii are rădăcini foarte vechi, fiind sărbătorit chiar de pe timpul dacilor. Dragobetele, numit și Năvălnicul sau Logodnicul Păsărilor, fecior chipeș și puternic, aduce iubirea în casă și în suflet.

Târgul a fost deschis în perioada 24 februarie – 9 martie 2016 la Secția de Etnografie și Artă Populară.

Responsabil: Virginia Oană

                                                                                         Daniela Fulga

 

 

 1. ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN

 

Ca în fiecare primăvară Muzeul Dunării de Jos a fost implicat și de această dată în organizarea programului naţional “Școala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, aflat la a cincea ediție.

Săptămâna consacrată activităților de educație nonformală a reprezentat o provocare pentru noi în organizarea unui program atractiv și diversificat de activități, focalizat pe ”învățarea altfel” decât în timpul programului școlar tradițional.

Astfel, timp de cinci zile pragul Muzeului Dunării de Jos a fost trecut de un număr de peste 3500 de vizitatori, majoritatea fiind elevi de la unităţi de învăţământ din Călărași şi satele învecinate, dar și din Județele Ialomița, Constanța sau municipiul București. Pe lângă expoziţiile de bază Evoluția comunităților umane la Dunărea de Jos sau Gospodăria Țărănească în Valea Dunării, au fost deschise cu această ocazie două expoziții temporare Clipe – ceasuri si pendule și Omul – lutul – lemnul expoziție de recipiente tradiționale pentru băut, dar atracţiile care au stârnit cel mai mult curiozitatea şi interesul, au fost cele interactive.

Atelierul de modelaj în lut, coordonat de Victor Grigore, Elena Paraschiv și Sorina Nedelcu, atelierul Să confecționăm, să ne jucăm, coordonat de Anișoara Topârceanu, Andreea Parnic și Roberta Găbudeanu, sau atelierul de încondeiat ouă, coordonat de Virginia Oană cu participarea meșterilor populari din Bucovina: Aurica şi Marinela Aneci, au fost foarte apreciate de toți participanții care au avut ocazia să-și realizeze propriile lucrări.

Prin activitățile realizate și prin numărul mare de participanți, credem că Muzeul Dunării de Jos a constituit un punct de atracție important pe harta acestui program.

                                                                     Responsabil: Valentin Parnic

                                                                                         Loredana Parnic

                                                                                         Anişoara Topârceanu

 

 

 

 1. Monedele Regilor Sciţi (The Coins of the Scythian Kings)

Expoziția prezintă cea mai importantă colecție de monede scitice din lume, proprietate a Muzeului Numismatic Ruse, oferind o imagine de ansamblu reprezentativă asupra tuturor tipurilor de monede bătute de regii sciţi din Dobrogea.

Muzeul Numismatic din Ruse găzduiește în prezent cea mai completă colecție de monede din vremea regilor sciți din întreaga lume. Colectia cuprinde aproximativ 600 de monede și aparţine fraților Bobokov, fondatorii muzeului.

Expoziţia cuprinde 14 postere mari ce prezintă unele dintre cele mai interesante monede din această colecție. Pentru prima dată sunt prezentate istoria și monedele regilor sciţi din Dobrogea, totul bazându-se exclusiv pe cele mai recente cercetări științifice şi descoperiri arheologice.

                                                                     Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Atelierul de încondeiat ouă

Evenimentul a fost organizat cu participarea meşterilor populari Aurica şi Marinela Aneci, judeţul Suceava.

În cele patru zile ale manifestării, artiştii populari ne vor iniţia în arta încondeierii ouălor, meşteşug străvechi, însă în zona noastră se practică doar vopsitul şi pictatul ouălor. Meşterii populari vor veni şi cu ouă deja încondeiate pe care le vom putea admira sau achiziţiona.

                                                           Responsabil: Virginia Oană

 

 1. Colecţii şi colecţionari călărăşeni

          Expoziţie organizată cu sprijinul unor oameni excepţionali, colecţionari din Călăraşi. Astfel au putut fi expuse în premieră ceasuri şi pendule de la sfârşitul secolului XIX, dar şi ceasuri de buzunar sau de mână, constituindu-se în imaginea evoluţiei orologiilor de-a lungul timpului.

                                                                     Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Noaptea Muzeelor

          Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa care se află deja la a douăsprezecea ediţie.

Evenimentul este patronat, în mod tradiţional, de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), iar în România de Reţeaua Naţională a Muzeelor.

Publicul va putut vizita gratuit expoziţiile din cele trei spaţii de expunere ale muzeului după cum urmează:

SEDIU, Strada Progresului 4

„Colecţii şi colecţionari călărăşeni”

„CLIPE – expoziţie de pendule, ceasuri şi tablouri”

“Civilizaţia romană la Dunărea de Jos – Durostorum”

SECŢIA ARHEOLOGIE, Strada 1 Decembrie 1918, 1

„Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos”

„Povestea unei case de acum 6000 ani”

SECŢIA ETNOGRAFIE, Strada 1 Decembrie 1918, Bloc Arcadia

„Gospodăria ţărănească din Valea Dunării”

Publicul participant a beneficiat de un program special organizat la Secţia Arheologie, astfel

 • ora 18.30 – spectacol dansuri de societate – Cecilia şi Dorin Manea
 • ora 19.00 – Aspecte etnofolclorice semnificative – Repertoriu de cântece din Bărăgan.
 • ora 20 – Muzeul Dunării de Jos – Istorie în imagini
 • ora 21 – 100 ani de la intrarea României în Marele Război – proiecţie film România în primul război mondial – cota 789

                                                                               Responsabil: Valentin Parnic

Marian Neagu

 1. Moda franceză în miniatură

Acest proiect expozițional valorifică minunata colecție de păpuși deținută de Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova (MJIAP), propunând o călătorie în istoria vestimentară a Franței.

Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova deţine un patrimoniu impresionant din care face parte o colecţie ce numără peste o sută de păpuși ilustrând istoria modei franceze de-a lungul vremii, începând cu galo-romanii și până în contemporaneitate. Prețioasa colecție a fost împrumutată cu generozitate muzeului nostru, cu scopul de a oferi publicului călărăşean și străin care ne calcă pragul șansa și, totodată, bucuria de a fi admirată                                                      

Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. 1 IUNIE – Sărbătoare la muzeu

Ziua de 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului și 5 iunie, Ziua Învățătorului sunt motiv de sărbătoare la Muzeul Dunării de Jos.

Copiii de toate vârstele, părinţi şi bunici, dar și cadrele didactice, cu suflet de copil, sunt invitaţi să petreacă împreună clipe minunate, la muzeu, în perioada 1 – 3 iunie, între orele 9.00 – 13.00, unde vor avea parte de multe surprize, distracţie, jocuri, ateliere de creaţie, dar şi numeroase concursuri interactive cu premii atractive.
Vitrina cu poveşti spune povestea unui obiect din muzeu, un obiect a cărui utilitate este de mult uitată. Copiii reconstituie, atât istoria, cât şi drumul parcurs de obiect de la proprietar până în vitrina muzeului, prin activităţi de tipul – atelier de desen.
Activitatea, stârneşte curiozitatea şi imaginaţia celor mici faţă de obiectele din muzeu, iar poveştile ilustrate de aceştia prin desen vor fi expuse la Muzeul Dunării de Jos, Secția Etnografie.

                                                                     Responsabil: Valentin Parnic

 

 

 1. ZIUA EROILOR LA MUZEU

Ziua Eroilor este o sărbătoare națională din România pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce serveau în forțele armate.
În România prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului, iar România a devenit prima țară care îi comemorează în aceeași zi pe eroii străini și pe cei români.

Această dată a fost stabilită ca urmare a Tratatului de la Versailles unde țările beligerante s-au obligat prin semnarea tratatului la întreținerea mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective, precum și a monumentelor comemorative de război dedicate acestora.

                                                           Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Ferestre deschise – Dunărea de la vărsare la izvoare

Expoziţie itinerantă de artă contemporană, organizată de Muzeul Dunării de Jos, Protoieria Călăraşi, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Dunărea de Jos” Călărași, Colegiul Tehnic ”Ștefan Bănulescu” Călărași împreună cu Fundaţia Culturală „Elena Surdu Stănescu”

                                                           Responsabil: Marian Neagu

 

 1. 65 ani de muzeografie la Călăraşi

Expoziţie organizată cu ocazia aniversării a 65 ani de la înfiinţarea Muzeului Dunării de Jos, dedicată personalității lui Niţă Anghelescu (arheolog, istoric, pictor), ctitorul Muzeului (1951). Expoziția este organizată în colaborare cu Muzeul Municipal Călărași și Muzeul Județean Ialomița.

                                                 Responsabil: Anişoara Topârceanu

                                                                     Valentin Parnic

 1. 1 Decembrie 1918 – Un vis împlinit

Muzeul Dunării de Jos în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României și Muzeul Județean Ialomița, au organizat în luna decembrie expoziţia temporară 1 Decembrie 1918 – Un vis împlinit!

În primăvara şi toamna anului 1918, România devine stat naţional şi unitar, prin deciziile şi voinţa românilor din teritoriile aflate în afara Regatului României de până la 1918 – Basarabia, Bucovina şi Ardealul.

Actele de la Chişinău, Cernăuţi, Alba-Iulia, au căpătat o consacrare oficială în primul Parlament al României întregite ales în noiembrie 1919, prin vot secret, universal şi direct.

Expoziţia reprezintă o incursiune în istoria României antebelice, participarea la primul Război Mondial, care a a fost încununată cu realizarea idealului naţional.

Ziua Naţională a României va fi marcată şi prin organizarea la Secţia Arheologie a unui atelier cu tema Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la care vor participa elevii clasei a IV-a de la Şcoala Gimnazială Carol I Călăraşi, coordonaţi de doamna învăţător Mihaela Manea.

În cadrul atelierului, au fost abordate subiecte menite să aducă în atenţia publicului prezent importanţa înfăptuirii, la 1 decembrie 1918, a Marii Uniri.

                                                                     Responsabil: Valentin Parnic

 

 1. Colinde…colinde

Evenimentul s-a  desfăşurat după următorul program:

 1. Colinde susținute de un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale nr.1 Unirea – îndrumător: înv. Hariclia Slujitoru.
 2. Colinde susținute de un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 6, Călărași – îndrumători: înv. Mirela Alexandru și înv. Florentina Drumea.
 3. Colinde susținute de corul de băieți ai Școlii Gimnaziale nr.1, Jegălia – îndrumători: dir. prof. Cristina Dumitru, prof. Marilena Dobre și preot Marian Toader.
 4. Colinde susținute de un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, Călărași – îndrumători: dir. prof. Mirica Niculai, prof. Deacu Margareta, prof. Constantin Adriana.
 5. Colinde susținute de un grup de elevi ai colegiului tehnic „Ștefan Bănulescu”- îndrumător prof. Vasilica Puran și preot Marian Toader.
 6. Un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale Cuza- Vodă, va prezenta în cadrul teatrului popular piesa “Jienii”- îndrumător Ani Comănescu.

                                                                     Responsabil: Virginia Oană

 

III. a. 2. Expozitii Permanente

Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos

Gospodăria Ţărănească din Valea Dunării

Civilizaţia romană la Dunărea de Jos : DUROSTORUM                                           

 

III. a. 3. Programe şi activităţi educative

 1. MUZEUL ŞI ŞCOALA

Proiect cultural de interes judeţean care urmăreşte sporirea rolului muzeului în actul educativ al tinerei generaţii: Școala Nicolae Titulescu, Şcoala Tudor Vladimirescu Călăraşi.

 1. a) Prezentări ale expoziţiilor permanente şi temporare în şcolile din municipiul Călăraşi.
 2. b) Conferinţe pe teme de istorie, arheologie şi etnografie.
 3. c) Prezentarea patrimoniului muzeului în imagini.

Parteneri de organizare: Inspectoratul Şcolar Călăraşi.

Responsabil: Andreea Parnic

 

 

 1. Ziua culturii naţionale la Muzeul Dunării de Jos

Conferinţă şi proiecţie de film cu tema Mihai Eminescu. Au participatr elevi din clasele IV – VII, de la Şcoala Generală Carol I.

                                                           Responsabil: Andreea Parnic

 

 1. Atelierul de încondeiat ouă

Evenimentul a fost organizat cu participarea meşterilor populari Aurica şi Marinela Aneci, judeţul Suceava.

În cele patru zile ale manifestării, artiştii populari ne vor iniţia în arta încondeierii ouălor, meşteşug străvechi, însă în zona noastră se practică doar vopsitul şi pictatul ouălor.

 

 1. Să confecționăm, să ne jucăm

Atelier de creaţie pentru copii de toate vârstele.

                                                                     Responsabil: Anişoara Topârceanu

                                                                                         Roberta Găbudeanu

 1. 1 iunie – Sărbătoare la muzeu

Atelier de desen, pentru copii claselor II – IV.

                                                                     Responsabil: Victor Grigore

 

 1. Atelierul de modelaj în lut

În cadrul atelierului de modelaj au fost experimentate diverse tehnici specifice modelajului în lut probând plasticitatea şi expresivitatea pământului. Copiii se vor familiariza cu materialele: cunoasterea si experimentarea tehnicilor de baza de modelare in lut, a etapelor de lucru si a instrumentelor de modelaj.

Responsabil: Elena Paraschiv

                                                                               Sorina Nedelcu

 

 1. Atelier cu tema Marea Unire de la 1 Decembrie 1918Atelier de lucru, în cadrul căruia elevii clasei a IV a Şcoala generală Carol I, au experimentat realizarea Marii Uniri prin intermediul fotografiilor de epocă, dar şi prin poveştile uniri, altele decât cele din manualele şcolare.

                                                                     Responsabil: Anişoara Topârceanu

 

 1. ATENEUL DUNĂREAN

 

Lansare de carte – Lumina îndepărtată a fluviului – autor Ovidiu Dunăreanu „Ovidiu Dunăreanu (…) este un prozator foarte talentat, exersat şi matur. (…) Viziunea sa asupra spaţiului de la malul mării este extatică şi poetică (fără poetizări exterioare). Proza şi publicistica literară (…) îl prezintă totodată ca pe un stilist care nu scrie, ci montează cuvintele în frază, asemenea unor pietre preţioase într-un colier. (..) Ovidiu Dunăreanu se situează într-o zonă literară delimitată de Mihail Sadoveanu şi Vasile Voiculescu, Ştefan Bănulescu şi Fănuş Neagu. Lumea prozei lui Ovidiu Dunăreanu n-are nimic etnografic, este o suprarealitate, obţinută prin transfigurarea radicală a peisajului dobrogean (…). Ovidiu Dunăreanu nu ierarhizează prozaic faptele. El dă o importanţă egală (şi anume maximă) tuturor întâmplărilor din viaţa de fiecare zi a unor oameni simpli, ca şi cum ar face biografia unor zei. ”

(Alex. Ştefănescu. Istoria literaturii române contemporane.1941-2000. Bucureşti, Editura „Maşina de scris”,2005, p.1119)

                                                                               Responsabil: Marian Neagu

III. a. 4. Sesiuni

MUZEUL DUNĂRII DE JOS a organizat în perioada 28 – 30 septembrie a XVI-a ediție a sesiuni internaționale de comunicări științifice CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS.  In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu

În acest an manifestarea a fost dedicată uneia dintre cele mai importante personalităţi ale arheologiei româneşti: Silvia Marinescu-Bîlcu (80 ani) şi aniversării a 65 ani de muzeografie la Călărași.

Manifestarea şi- a propus să reunească cercetători ai fenomenelor arheologice ale preistoriei și istoriei clasice, oferindu-le acestora un cadru în care să poată dezbate atât probleme specifice perioadelor respective, cât şi probleme actuale ale cercetării arheologice.

Cu această ocazie a fost deschisă expoziţia dedicată personalității lui Niţă Anghelescu (arheolog, istoric, pictor), ctitorul Muzeului (1951). Expoziția este organizată în colaborare cu Muzeul Municipal Călărași și Muzeul Județean Ialomița.

Lucrările sesiunii s-au desfăşurat pe două secţiuni:

 1. Dunărea de Jos intre Balcani şi Carpaţi. Identităţi şi contacte culturale;
 2. . Oraşele dunărene ca centre comerciale şi militare: instalaţii portuare, fortificații, poduri, drumuri în lumea greco – romană.

A fost lansat cu această ocazie ultimul volum (XXIX) al anuarului Muzeului Dunării de Jos, Cultură și Civilizatie la Dunărea de Jos.

                                                                     Responsabil: Valentin Parnic

                                                                                         Marian Neagu

         

III. a. 5. Promovarea in mass-media a activităţilor desfăşurate de MDJ

Au fost publicate în presa naţională şi locală peste 60 de articole de popularizare şi comunicate de presă privind manifestările organizate de Muzeul Dunării de Jos, în următoarele ziare: Actualitatea de Călăraşi, Observator de Călăraşi, Arena, Obiectiv, Jurnalul de Călăraşi etc.

Postul de televiziune local Antena 1 Călăraşi, a prezentat în repetate rânduri imagini şi interviuri de la vernisajele expoziţiilor organizate de Muzeul Dunării de Jos.

Pagina de internet a muzeului www.mdjcalarasi.ro,  a avut în anul 2016 peste 2500 de accesări.

Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/de strategii media:

-actualizarea site-ului instituţiei cu  tururi virtuale pentru unele secţii ale muzeului –www.mdjcalarasi.ro;

– realizarea unei evidenţe a articolelor şi interviurilor apărute în presa locală şi naţională;

– realizarea unei baze de date privind evidenţa vizitatorilor;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în unităţile de învăţământ din Călăraşi;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în mass-media locală şi naţională;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în reţeaua muzeală pe adresa de internet a Centrului de Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Călăraşi, www.calarasi.ro.

Responsabil: Andreea Parnic

 

Total teme realizate în cadrul programului – 30

                                                 TOTAL TEME REALIZATE – 59

 

Numărul de vizitatori: 12724 persoane din care cu plată 7050 persoane

Întocmit,

Valentin PARNIC

Manager,

Marian NEAGU

Sari la conținut