Muzeul Dunării de Jos este  păstrătorul moştenirii culturale, materiale şi spirituale călărăşene şi naţionale. Misiunea noastră este de a colecţiona, conserva, cerceta, restaura, comunica şi expune în scopul cunoaşterii, educării şi recreării mărturiile materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane.

Principalele direcţii pentru îndeplinirea misiunii sunt:

– cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de perspectivă;

-cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului

muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice);

-organizarea evidenţei patrimoniului cultural din administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;

-punerea în valoare a patrimoniului cultural prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, al programelor cultural-educative, al publicaţiilor specifice, al sesiunilor ştiinţifice, meselor rotunde, simpozioanelor, excursiilor tematice, ş.a.;

-menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural în funcţie de acestea;

-menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri internaţionale de profil.