Cerere de oferta

Muzeul Dunarii de Jos Calarasi implementeaza proiectul “EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and”, acronim “EasyGuide”, cod proiect: 15.2.1.046, cod e-MS: ROBG-029, conform contractului de finantare nr. 77950/15.06.2017. In cadrul acestui proiect este aprobata achizitia de SERVICII DE PREGATIRE DOCUMENTE DE ACHIZITIE PUBLICA In […]