Cerere de oferta

Muzeul Dunarii de Jos Calarasi implementeaza proiectul “EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and”, acronim “EasyGuide”, cod proiect: 15.2.1.046, cod e-MS: ROBG-029, conform contractului de finantare nr. 77950/15.06.2017. In cadrul acestui proiect este aprobata achizitia de SERVICII DE PREGATIRE DOCUMENTE DE ACHIZITIE PUBLICA In […]

Concurs de proiecte de management pentru ocuparea functiei de manager la Muzeul Dunarii de Jos – Calarasi

Anunt concurs proiecte management pentru ocuparea functiei de manager la Muzeul Dunarii de Jos Calarasi Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Muzeul Dunarii de Jos Calarasi Organigrama Muzeului Dunarii de Jos Calarasi Regulament de organizare si functionare al Muzeului Dunarii de Jos Regulament de organizare si desfasurare a concursului de proiecte […]

Gumelnița

Una dintre cele mai strălucite civilizaţii din ultima jumătate a mileniului V a.Chr. este (alături de complexul Ariuşd – Cucuteni – Tripolie) cultura Gumelniţa. Staţiunea eponimă a acestei excepţionale culturi a fost menţionată pentru prima dată de creatorul şcolii arheologice româneşti, Vasile Pârvan, încă din anul 1922. Însă abia cu începere din anul 1924 Vladimir […]

Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos

Periodicul Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos este o revistă anuală a Muzeului Dunării de Jos. Primul număr al publicaţiei a văzut lumina tiparului în anul 1985, iar de atunci au fost tipărite 28 de numere. Cele mai multe articole din cuprinsul revistei sunt dedicate studiilor de arheologie, dar se pot regăsi şi articole […]

Lista monumentelor istorice din județul Călărași

Lista monumentelor istorice din județul Călărași cuprinde monumentele istorice din județul Călărași înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015. [De la Wikipedia, enciclopedia liberă]