Cerere de oferta

Muzeul Dunarii de Jos Calarasi implementeaza proiectul “EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and”, acronim “EasyGuide”, cod proiect: 15.2.1.046, cod e-MS: ROBG-029, conform contractului de finantare nr. 77950/15.06.2017.

In cadrul acestui proiect este aprobata achizitia de SERVICII DE PREGATIRE DOCUMENTE DE ACHIZITIE PUBLICA In ROMANIA, conform caracteristicilor detaliate in Caietul de sarcini.

Conform bugetului aprobat, aferent proiectului “EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and”, finantat prin programul Interreg V-A Romania-Bulgaria, conform contractului de finantare nr. 77950/15.06.2017, linia bugetara External expertise and services, valoarea maxima disponibila este 9411,76 euro, fara TVA. Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul serviciilor în euro, fara TVA (taxa pe valoarea adaugata va fi evidentiata separat).

Documentatia poate fi obtinuta de pe site-ul Muzeului Dunarii de Jos la adresa: www.mdj-calarasi.ro, la sectiunea “Achizitii”, începand cu data 03.10.2017.

Oferta dumneavoastra se va depune la/transmite la sediul Muzeului Dunarii de Jos, Str. Progresului nr. 4, Calarasi, 910079, jud. Calarasi, la Secretariat, pana la data de 11.10.2017, ora 12,00.

Relatii suplimentare pot fi solicitate la numarul de telefon 0242 31 31 61


Download documentatie:

Cerere de oferta

Documentatie de achizitie

Sari la conținut